Hasta Hakları

Hasta Hakları

Hak kavramı evrensel bir kavramdır. İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tanımlayabiliriz. Bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları koruma  zorunluluğu ile dengelenmiştir. Hasta hakları da en temel insan haklarından biridir. Hasta hakları birimimiz Poliklinik giriş katında ve Ana bina zemin katta olmak üzere hizmetinizdedir. (Dahili Tel: 1365-1366)
1)Hizmetten genel olarak faydalanma:
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde ; ırk, din, dil,mezhep, cinsiyet, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan herkesin sağlık hizmeti alma hakkı vardır.
2) Bilgilendirilme ve bilgi isteme:
     Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanlarının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı istemeye hakkı vardır.( İlgili Hekim veya Klinik Şefinden)
3) Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme:
     Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma, hizmeti veren, verecek olan hekimin, hemşirenin ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.
4) Mahremiyet:
    Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.
5) Güvenlik:
    Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
6)   Dini vecibeleri yerine getirebilme:
      Sağlık kurumunun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
7)   Reddetme durdurma ve rıza:
       Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rızası doğrultusunda hizmetten faydalanma hakkı vardır.
8)   Saygınlık görme ve rahatlık:
       Saygı ve itina gösterilerek, nazik ve şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenlerden arındırılmış bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır. 
9)   Ziyaretçi ve Refakatçi bulundurma:
      Sağlık kurumunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve kurumun imkanları ölçüsünde, hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.
10) Müracaat, şikayet ve dava hakkı:

      

Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkı kullanmaya hakkı vardır.

 

Bu kitapçık hastanemize girşinizden taburcu oluşunuza kadar size yardımcı olacak tüm bilgileri bulabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Tüm birimlerimiz, çalışanlarımız, hizmet kalitemiz, odalarımız, temizliğimiz, yemeklerimiz vb. ile ilgili dilek ,öneri ve düşüncelerinizi lütfen bize iletiniz.
Her türlü önerinizi:
Bizzat kendiniz Hasta Hakları Birimine iletebilirsiniz. 
Her katta yer alan öneri ve şikayet kutusu aracılığı ile iletebilirsiniz. :
Hastanemizde konuk olarak kaldığınız süre içerisinde rahat ve huzur içinde olmanızı sağlamak amacıyla İdaremizce aşağıda belirtilen düzenlemelerde bulunulmuştur. 
Ziyaret saatlerimiz;hafta içi her gün öğlen 13:00-14:00 –hafta sonları 13:00-14:30 saatleri arasındadır. 
12 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan hasta ziyaretlerine getirilmeleri   çocuklarımızın sağlığı için zararlıdır. Bu nedenle çocuk ziyaretçi getirilmemesi rica olunur.
Her hastanın kendi sağlığına özgü diyet ve yiyecek kısıtlaması vardır. Bu nedenle dışarıdan yiyecek getirilmesi hastalarımızın tedavisini güçleştirebilir ve iyileşme süresini geciktirebilir. Uygun ve yeterli diyet diyetisyenlerimiz tarafından düzenlenmektedir.
Hastane binası içinde, tıbbi ve yasal gerekçelerle; hasta, refakatçi ve ziyaretçilerin sigara içmesi kesinlikle yasaktır.
Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının, hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır.
Yatış sırasında para ve her türlü değerli eşyanın hasta tarafından kendi yakınına teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak zorunlu durumlarda belge karşılığında hastane de nöbetçi memura teslim etmeleri mümkündür. Emanetler kasada muhafaza edilmektedir.
Hastanemizin santral telefonu (0232) 250 50 50’ dir. Servis koridorlarındaki  telefonlardan yararlanabilirsiniz.
Hastalığınız ve tedavinizle ilgili her türlü bilgiyi, doktorunuz ve servis hemşirelerinizden alabilirsiniz. Lütfen taburcu olurken size verilecek olan Taburcu Bilgi Formu`nu alınız , tedavi ve kontrol takiplerinizi buna göre düzenleyiniz.
Hastane içinde veya bahçesinde güvenlik açısından şüpheli gördüğünüz kişileri Hastane güvenliğine bildiriniz.