Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Dayanak: Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesi gereğince hastanemiz bünyesinde kurulmuştur.Başhekim Yardımcısına bağlıdır.

Çalışan Hakları ve Güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerin yürütüldüğü birimdir.

-Çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikâyetlerini kabul eder,

-Bu başvuruları değerlendirerek raporlar,

-Gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri bildirimde bulunur.

-Hastanemizde meydana gelen şiddet olaylarını kayıt altına alarak Bakanlığa ,İl Sağlık Müdürlüğüne ve bağlı bulunulan sekreterliğe bildirir .Adlii mercilere suç duyurusunda bulunur.

-Beyaz kod ve pembe kod verilen olayları takip edip kayıt altına alır.(Meydana gelen şiddet olayları Beyaz Kod yönetim ekibi  toplantısında görüşülür.)

-Aylık olarak başhekime rapor sunar.

 

Çalışana Yönelik Şiddetin Bildirimi:

 

Kamu görevlilerine karşı işlenen şiddet olaylarının takibi şikâyete bağlı olmadığından, ilgili personelin şikâyetinin olup olmadığına bakılmaksızın yöneticiler olayı mutlaka adli mercilere intikal ettirecektir.

Hukuki Yardım Alma Hakkı:

Şiddete uğrayan sağlık çalışanının “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, ücretsiz hukuki destek alma hakkı vardır.

HİZMETTEN ÇEKİLME

Şiddete uğrayan sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.
-Hizmetten çekilme talebi kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilir.
-Bildirim üzerine; yetkili yönetici olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığına karar verir.

 

Birimimiz Çalışanları:
-Birim Sorumlusu:Selma COŞKUN
HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimini arayınız.R Blok 305 nolu oda Dahili Tel:6059